“Sizning imkoniyatingiz” deb nomlangan yaponcha test

Siz tanlagan harakat vositasi unga egalik qilishingiz imkoniyatlari va sizning fe’lingizni bildirib, unga egalik qilish yo’lida qanday to’siqlarga uchrashingizni ko’rsatadi.
1. Suratga qarab o’zingni qiziqtirgan harakat vositasini tanlang. Siz qaysi ulov vositasida harakatlanishni xohlaysiz?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *