Mevalar orqali fel atvorni aniqlash testi

Ruhshunoslarimiz shunchalik o'z kasblariga berilib ketishdiki, hattoki inson fe'l-atvori va mevalar o'rtasidagi bog'liqlikni ham aniqlab chiqishdi.
1. Inson sevib iste'mol qilayotgan meva va poliz ekinlari uning fe'l-atvoridagi ko'pgina qirralarini ochib berishi mumkin ekan. Buni ko'plab tajribalar yaqqol isbotlab berdi. Siz qaysi birini yaxshi ko'rasiz?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *